Ventilasjon

Effektivisert energistyring

Vi designer, programmerer og leverer styring for ventilasjonsaggregater, brannspjeld, overtrykkssoner, spesialavtrekk, styring av sentralspjeld samt optimizerløsninger for å oppnå energieffektiv styring av aggregater.  

Modulære ventilasjonsløsninger 

Våre løsninger er modulære og utbyggbare og kan derfor enkelt tilpasses til alle krav som stilles til ventilasjonsløsningen. Våre løsninger er ideelle der det trengs skreddertilpasning av funksjon eller der byggherren ønsker komplett tilgang styring og overvåking for sitt aggregat. Samtlige ventilasjonskomponenter og sensorer kan være av ulike fabrikater og kommunikasjonsprotokoll, der vi konverterer og standardiserer kommunikasjon ut mot resten av bygget på for eksempel BacNet IP / MQTT.  Alle våre løsninger er webbaserte og leveres med grafisk brukergrensesnitt.  

Optimizerløsninger 

Våre optimizerløsninger sørger for å fortelle ventilasjonsaggregatet akkurat hvilket behov som finnes i bygget, slik at det oppnås en mest mulig energieffektiv drift og minimalt med svinn. Dette gjøres enten ved å summere opp samtlige luftmengder og gi dette som et pådrag til aggregatet eller ved å holde en maksimal spjeldvinkel for det dominante spjeldet i anlegget.  
 
Ved å benytte summering av luftmengde oppnås en mykere regulering som i tillegg er robust mot feil i spjeldmotorer. Denne metoden er å foretrekke.  Benyttes maksimal spjeldvinkel i stedet, vil løsningen ikke virke hvis det oppstår kun feil på en av spjeldmotorene.  
Valg av metode dikteres oftest av kvaliteten på den valgte spjeldmotoren, men også av kompetansen og løsningen som automatikkentreprenøren kan levere. Gratech bidrar derfor oftest som en aktiv deltaker under detaljprosjekteringen i et tidlig byggestadie.   

Spesialavtrekk

Spesialavtrekk benyttes mange ganger der avtrekksluften inneholder partikler, gasser, lukt eller liknende og skal som regel kastes ut over tak. Når spesialavtrekk benyttes i for eksempel kantine og andre soner som har balansert ventilasjon så sørger våre løsninger for å opprettholde luftbalansen i sonen da spesialavtrekket er i bruk.  

Ta kontakt med oss 

La oss hjelpe deg med ditt ventilasjonssystem. Ta kontakt og fortell oss om dine behov.