Styring av romklimatisering

Vi designer, programmerer og leverer styring av varme og kjøling for alle typer rom som for eksempel kontorer, undervisningsrom, møterom, hotellrom med flere. Her koordinerer vi slik at rom kun varmes/kjøles etter behov og til mest mulig energi effektiv rekkefølge. Vi sørger for å forigle at samtidig oppvarming og kjøling inntreffer. Enkelte arealer som garderober, baderom, HCWC eller andre våtrom kan også ha elektrisk gulvvarme og dette styrer vi direkte fra våre systemer.

Oppvarming kan typisk være vannbåren i gulv eller radiator men kan også være aktiv varme via fancoil og tilluft. I tekniske arealer så benyttes gjerne aerotempere eller fancoils. Som kjøling benyttes typisk ventilasjonsluft som skal ligge noen grader under komforttemperatur i rommet. Der det benyttes balansert ventilasjon og VAV spjeld så vil våre systemer gradvis åpne spjeld for å gi riktig mengde kjøling til rommet. Rommet kan også ha aktiv kjøling som innebærer en isvannskurs over fancoil som aktivt kjøler tilluften til rommet. Dette sørger vi for å styre i sekvens slik at anlegget blir mest mulig energibespaende.

Romklimatisering spenner som oftest ut over både rør-, ventilasjon- og iblant elektroentreprenør. Her vil vi ta overordnet ansvar og sørge for at rommet samvirker både for varme/kjøling og ventilasjon. I fleste tilfeller leverer vi ventil samt aktuator som passer til radiator/gulvvarme og vi leverer ventil samt aktuator til aktiv kjølekurs oven himling. Vi svarer også for styringen av ventilasjonsluften i respektive rom samt optimaliseringen av spjeldstyringen.

Med våre løsninger så sparer vi byggherre for elektrisk kabling, det blir mindre antall komponenter og vi får samlet alt av styring inn under samme system som styrer resten av bygget. Ved slik prosjektering så fjerner vi det tekniske grensesnittet som tradisjonelt finnes mellom rør-, vent- og elektroentreprenørene.

Våre systemer er enkelt utbyggbare og passer egner seg like godt for både nybygg som rehabilitering.

Teknisk driftspersonell kan enkelt og oversiktlig se samtlige rom i grafiske plantegninger, stille på settpunkter og ta opp historiske trender samt diagnostikk for respektive rom. Systemene vise like enkelt på smartphone, nettbrett som på en PC.

QR styring av romklimatisering. Vi gir våre kunder muligheten til å enkelt kunne overstyre temperaturer, CO2 og ventilasjon via å skanne en QR kode for hvert individuelt rom. Det vil si at vi sparer kunden for å kable til fysiske termostater og selve termostaten i sin helhet. Det eneste som trengs er å skanne QR koden i rommet. Brukeren vil umiddelbart få opp et grafisk bilde over sitt kontor/møterom og kunne stille ønsket temperatur, CO2 nivå og be om overtidsventilasjon eller for eksempel overstyre andre deler i rommet som å dempe lys, scenarier, overstyre solavskjerming og styre gardiner. Dette samler all styring og reduserer antallet installerte komponenter i rom.

Våre løsninger er helt åpne og kan enkelt integreres med andre systemer eller SD-anlegg via for eksempel Bacnet, Modbus, KNX, MP-bus med flere.