IoT

Fremtidens teknologi i dagens bygg

Alle Gratechs løsninger er kompatible med IoT-protokoller, og kan derfor sømløst integreres med mesteparten av sensorer som finnes på markedet i dag. 

IoT er som regel en sensor eller en elektrisk komponent, med eller uten egen strømforsyning, som kan avgi informasjon til andre systemer. Kommunikasjon med en IoT-enhet kan være en kablet forbindelse, men er som oftest trådløs kommunikasjon. Det finnes svært mange ulike type sensorer som kan være integrert i biler, smarttelefoner, smartklokker, på offentlige transportmidler og i bygg. Disse sensorene er generelt til stede på nesten alle plasser som vi lever og ferdes i. 

Sømløs IoT-integreting 

Gratech leverer systemer som kan hente inn slik sensorinformasjon, oversette og standardisere det for å sende det til et mottakssenter eller et SD-anlegg i et bygg. Gratech leverer også IoT-sensorer som velges ut fra de ulike kundenes behov og krav til for eksempel vanntett IP68-kapsling.  

En IoT-sensor kan benyttes til å:

En IoT-sensor kan benyttes til å:

  • Måle temperatur

  • Måle humiditet

  • Måle Co2

  • Detektere tilstedeværelse

  • Måle akselerasjon (bevegelse)

  • Bestemme fysisk posisjon

  • Detektere åpne/lukkede posisjoner

  • Detektere identitet

Løsninger kan videre deles inn i to viktige kategorier: 

On-premiss

Her stilles krav til at all kommunikasjon mellom sensorer og utstyr helt opp til sluttbruker virker lokalt i et bygg eller en lokasjon uten eksterne støtteapparater. Enkelt forklart så vil løsningen virke uavhengig av tilgang til internett, GSM, LoRaWan eller liknende nettverk. En slik løsning er mer robust og vil heller ikke gi samme sikkerhetsutfordringer som Off-premiss-løsninger gir. En sensor vil her sende sin data direkte til den lokale mottakeren og sluttbrukeren i bygget eller anlegget.

Off-premiss

Kommunikasjonen mellom sensorer og utstyr og helt opp til sluttbruker er avhengig av at eksterne nettverksløsninger er tilgjengelige. Slike nettverk kan være tilgang til internett, GSM eller LoRaWan. Kommunikasjonen fra en sensor vil i dette tilfellet sende sin data ut på internett til en serverløsning i skyen. Fra denne skyen så vil data bli videresendt til sluttbrukeren. Hvis systemet ikke får tilgang til internett, feiler all kommunikasjon. Løsningen avhenger også av at den eksterne skyløsningen er operativ samt at kommunikasjonen er tilstrekkelig sikret for å forhindre datainntrengning eller forstyrring.

La oss hjelpe deg med dine IoT-løsninger 

Ta kontak med oss i Gratech for en hyggelig prat om dine behov.  

Kontakt oss