Energimåling

Energi- og forbruksmåling for bygg og industri 

Vi designer, programmerer og leverer systemer for energi og forbruksmåling samt analyse innenfor bygg og industri.  

Energi og forbruksmåling er: 

Energi og forbruksmåling er:

  • Termisk varmeenergi (vann- og glycolsystemer)

  • Termisk kjøleenergi (vann- og glycolsystemer)

  • Elektrisk energi (lavspent og høyspent, alle størrelser)

  • Forbruk vann

  • Beregnet energi (differanseberegning mellom målere, gjenvinningsgrader, flow/temp til energiberegning, pulstelling)

Enkel overvåking av energiforbruk

Våre løsninger håndterer samtlige varianter, og logger samt sammenstiller all forbruksmåling i et grafisk hierarki eller trestruktur. Dette gjør det enkelt for brukeren å følge energiforbruket i hele sitt anlegg, helt fra hovedmåler ned til siste forbruker/delmåler. Dette gir raskt en oversikt over hvilke konsumenter som har høyt forbruk og der tiltak bør settes inn.  

Plomberte elektriske energimålere

Vi tilbyr løsninger for plomberte elektriske energimålere som normalt ikke kan leses av, der vi med minimale tiltak kan hente inn avlest energi. Det finnes også tilfeller der det er for kostbart eller ikke lar seg fysisk gjøre å tilkoble strømtrafo for avlesning. Her har vi enkle fleksible løsninger for energimåling opp til 1000Amp uten å påvirke den fysiske installasjonen.  

EOS-systemer

Vi leverer også komplette webbasert EOS systemer (Energi og Oppfølgingssystemer) der brukeren får tilgang til analyse, rapportverktøy og mulighet for å utføre komplekse sammenligninger. Systemene vi tilbyr kan også avdekke unormalt forbruk og gi brukeren varsel.  

Automatisk fakturering 

Vi tilbyr også våre kunder automatisk fakturering slik at den faktiske energibruken deles opp per leietaker/konsument og automatisk faktureres uten noen manuelle grep. 

Ønsker du å få en oversikt over ditt energiforbruk? 

La våre erfarne teknikere hjelpe deg. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss