Varme- og kjølesentraler 

Sømløs integrering av varme og kjøling 

Vi designer, programmerer og leverer styring for varme- og kjølesentraler. Sentralene sørger for hovedoppvarming og -kjøling for ett eller flere bygg.

Varmesentralen kan bestå av varmepumper, fjernvarme, elektriske beredere, dieselbrennere, gassbrennere eller solcelle, men som oftest består de av en kombinasjon av disse.  

Med systemer fra Gratech vil disse bli brukt samvirkende og i prioritert rekkefølge etter for eksempel aktuell strømpris i markedet, prisen på biodiesel eller varmebehovet i bygget. Vi designer og bygger automatikktavler, såkalte 434-tavler for varme- og kjølesentraler. 

Fjernvarme

Varme levert av en fjernvarmeleverandør vil normalt sett levere en temperatur som følger en utendørskompensert kurve hos leverandøren, og etter hva som finnes tilgjengelig hos leverandøren. Denne temperaturen en som oftest høyere enn hva som trengs i bygget og byggherre betaler da for frem transporter energi som i praksis ikke blir brukt i bygget. Her finnes et svinn av energi. 
Det vi gjør er å integrere våre systemer med fjernvarmeleverandøren slik at bygget til enhver tid forteller fjernvarmeleverandøren akkurat hvor stort behovet er. Dette gir byggherren null svinn av energi. 

Varmepumpe 

En kompleks maskin bestående av et antall kompressorer og har som oftest en egen styring og grafisk skjerm for brukeren. For å styre en eller flere varmepumper er det viktig at denne er utstyrt med et kommunikasjonskort. Varmepumper kan ha mange forskjellige typer kommunikasjonsprotokoller, og løsningene Gratech tilbyr har støtte for samtlige protokoller på markedet. 

Vil du har mer informasjon? 

Har du spørsmål om våre varme- og kjølesentraler? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om dine behov.