Visste du at systemene våre fordeler reelt energiforbruk på leietakerne og fakturerer de automatisk?

Med Gratech sine energibesparende løsninger effektiviserer og sparer vi byggherre for store kostnader på strøm og forenkler faktureringen.

Våre systemer samler inn alle energimålinger og  fordeler det basert på antall kvadratmeter som leies ut. I tillegg måler det hver enkelt leietakers forbruk og fakturerer dette automatisk.

Termisk energi som enten produseres i bygget eller leveres av fjernvarmeleverandør fordeles etter reelt behov og forbruk hos hver enkelt leietaker.

Ventilasjonsaggregatet fordeler energiforbruket til leieboerne.

Elbillading
Systemet henter også ut det faktiske forbruket per bruker for elbillading.

Enkelt for byggherre/eiendomsselskap/ de som drifter næringsbygg
Arbeidsoppgaven med å regne på strømforbruket per leietaker og fakturere dette vil opphøre. En vil få en mye bedre og nøyaktig oversikt over strømforbruket.

Enkelt for leietaker av bygget
Leietakeren vil se detaljert innhold i hva som utgjør forbruket og vil derfor ha mulighet selv til å justere prisen i forhold til forbruk, når en vet hvor «skoen» trykker.

0