Jorden photoshopet i naturen

Strategier for å redusere driftskostnader gjennom automatisering

Energibesparelse har alltid vært lønnsomt, men med dagens priser vil tiltak innebære et konkurransefortrinn, grønnere profil og en langt raskere tilbakebetalingstid på tiltak som gjøres.

 

Gratech har i 15 år gjort kundene våre mer energibesparende, bærekraftige og redusert kostnadene til kundene våre. Vi oppsummerer det i fem tips som byggeiere kan implementere for å få et mer bærekraftig og kostnadseffektivt næringsbygg.

5 energisparende tiltak som kan gjøres for å reduserer kostnader på næringsbygg:

 1. Grensesnitt
 2. Energioversikt
 3. Beslutning og gjennomføringsplan
 4. Justere driftstider og innstillinger for tekniske systemer, som for eksempel ventilasjon, varme- og kjølesystemer, og snøsmelteanlegg.
 5. Evaluering og kontinuerlig forbedring

 

Effektiv byggautomasjon kan spare alle bygg i verden unødvendig energi og penger. Dette er ikke bare lønnsomt for eieren, men også veldig bra for miljøet og enkeltpersoner. 

Utdypelse av tiltakene:
Punkt 1 Grensesnitt: 

Det er viktig å ha en løsning som kan lagre på historisk data og energi. For eksempel skalerbare og web baserte SD anlegg fra for eksempel Gratech.

Punkt 2 Energioversikt: 

En løsning som gjør det mulig å tilkoble gamle og nye energimålere i bygget. Det bør være støtte for puls, modbus, mbus målinger. Det finnes enkle løsninger for etter montasje på målere der strøm eller plombering ikke kan brytes. Dette vil gi oversikt over hvilke deler i bygget som er mest energikrevende.

Punkt 3 Beslutning og gjennomføringsplan

Det finnes tilstrekkelig med underlag for å gjøre en god beslutningsplan. Hvilke tiltak en bør gjøre først, sist og de som ikke er lønnsomme.

Punkt 4 Tiltak:

 • Justere driftstider og settpunkt for tekniske anlegg som for eksempel ventilasjon
 • Varme- og kjølesystemer samt snøsmelteanlegg bør samkjøres med meteorologisk prognose samt Nord pool sin energibørs
 • Få kontroll over fellesarealer og utleiearealer
  -  Er lyskurser på når areal ikke er i bruk?
  - Kun komforttemperatur i de arealer som er i bruk
  - Begrense brukeroverstyrt maks og minimumsgrenser for settpunkt
 • Installere flere energimålere for å lettere kunne identifisere og skille ut forbrukere i anlegget.

 

Punkt 5 Evaluering og kontinuerlig forbedring: 

Flere av tiltakene er berettiget støtte fra Enova og kan gi umiddelbar inntjening.

Fra 2020 til 2024 har strømprisene gått opp unormalt mye, noe som vi alle har blitt påvirket av, men det er alltid en løsning. Tiltak kan kjapt implementeres for å redusere strømkostnadene og dermed minimere totalbeløpet på sluttregningen.

Vi har både kunnskapen, teknikken og løsningen for å hjelpe med rådgivning og gjennomføring. Vi leverer til nye anlegg, rehabiliterer og oppgraderer eksisterende anlegg.

Gratech har støtte fra blant annet klimapartnere om at vi er effektive med å spare bygg penger ved hjelp av automasjon. Om dere har lyst til å oppnå et mer effektivt og kostnadsbesparende næringsbygg, ta kontakt med oss.

Vi følger ikke strømmen, vi styrer den.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss på telefon: 400 45 671 / 954 70 922 eller epost info@gratech.no for en uforpliktende samtale.

0