Siemens

Gratech ble engasjert for å idriftsette automatikken til Siemens i Oslo. Dette var ett halvt årsverk.

0