Området sett fra luften

ITB aktuelt skriver: Kuttet halve energibruken

De bruker 8–9 GWh mindre energi, nesten uten å investere.

– Fokus! sier Pål Fredriksen i Trelleborg Offshore etter å ha kuttet ut energibruk som tilsvarer flere hundre eneboliger.

«Kalosjen» leverer fremdeles gummiprodukter, mer enn 120 år etter starten. Men nå produserer fabrikken i Krokstadelva mye mer energigjerrig.

Det som begynte som Den norske Galoge- og Gummivarefabrik og senere var en fabrikk i Viking-konsernet, er nå en del av Trelleborg Offshore.

Passer på

– Lavere energibruk hjelper oss å holde kostnadene i sjakk. Frem til for tre–fire år siden brukte vi mellom 18 og 20 gigawattimer. I fjor havnet vi på 11,1 GWh, forteller Terje Skogli.

Han er teknisk sjef for vedlikehold, infrastruktur og prosess.

Det har Trelleborg fått til nesten uten investeringer.

– Vi har hatt kontinuerlig fokus på energiforbruket. Fyrbøterne våre, altså energiforvalterne, har ansvaret for å styre energibruken. Den største oppgaven er å overvåke og passe på hele tiden, forklarer vedlikeholdsingeniør Pål Fredriksen.

Nytt SD-anlegg

Noen hundre tusen i å isolere rør og tre millioner til et nytt SD-anlegg er det investert.

– Det er fokuset vi har satt i gang, som har gitt den store effekten. Det brukes ikke en kilowatt uten at gutta er på og spør hvorfor, sier Terje Skogli.

Bruken var skjerpet inn allerede med det gamle SD-anlegget, men på det nye er mange flere funksjoner inne. Så er det kortet inn på kjøretiden på aggregatene. Klagene har uteblitt: Selv om ventilasjonen stopper klokken to, så går det bra frem til folk går hjem halv fire.

– Dessuten har vi vurdert litt ut fra hvor mange som jobber i avdelingene, sier Pål Fredriksen.

– Har du behov for 15.000 kubikkmeter luft i timen der det arbeider én eller to mann?

Varme fra spillvann

Stein Harald Hansen er en av dem som har ansvaret for å holde energibruken nede.

– Vi har gjort noen relativt beskjedne investeringer. Nå utnytter vi spillvannet. Det inneholder betydelig restvarme. Vi veksler det av med en viftekonvektor inn i byggene. Det har gjort at vi mer eller mindre har stoppet et aggregat, forteller vedlikeholdsingeniør og fyrbøter Hansen.

– I stedet for å dumpe vannet, bruker vi det. Det eneste negative er at det var noen fugler som ble fornærmet da det ble kaldere i elva, ler han.

– Så har vi fokus på at damppotter og annet er i orden til enhver tid. Vi utnytter en del av restenergien i kondensatoren før det kjøres til fyrhus. Blir det for varmt, går det på en sikkerhetsventil rett over taket. I stedet prøver vi å få det rett inn på bygningsmassen som varme, sier Stein Harald Hansen.

Kampanjer

Nå er fabrikken i gang med å restrukturere. Et par av byggene skal leies ut. Totalt er det cirka 25.000 kvadratmeter produksjonslokaler på det 100 mål store området rett ved Drammenselva. Det betyr 35 ventilasjonsaggregater.

– Vi måler elektrisk energi og termisk energi grundigere. Så holder vi fokus blant annet med å kjøre kampanjer på informasjonsskjermene i fabrikken og informere om forbruket i måneden som gikk, forteller Fredriksen og Skogli.

Dessuten følges det bedre med på hvem som bestiller damp når, og det skal gode grunner til å kjøre damp og ventilasjon utenom de vanlige tidene.

0