IKEA

Gratech har rehabilitert ventilasjonsaggregat, varme og kjølesentral og levert nytt SD anlegg, samt nytt infrastruktur for IKT. Dette er utført under kontinuerlig drift.

0