Horngården

Gratech har fått i oppdrag og energi effektivisere Horngården i Oslo sentrum

Dette innebærer blant annet etableringa av et skybasert Energioppfølgingsystem (EOS) og SD anlegg, vi har også rehabilitert varmesentralen og automaitisert leietakerarealer.

0