Høyskolen i Bergen

Gratech ble engasjert for å idriftsette automatikken til Høyskolen i Bergen.

Dette var ett årsverk og datidens største bygg for Statsbygg.

0