Kontorbygg

Höegh Eiendom

Gratech har hatt gleden av å vinne enda ett spennende oppdrag i Kristian Augustsgate 23 i Oslo.

Gratech var totalleverandør på automatikk når Höegh Eiendom rehabiliterte og gjorde store oppgraderinger i det gamle N.A.F-bygget. Future Built-prosjektet kan gi en reduksjon på 1.500 tonn CO2-ekvivalenter. I prosjektet er det et spesielt fokus på bærekraft og ombruk (sirkulær økonomi). Gratech har levert det siste innen teknologi og SD anlegg. Bygget som er eldre og ærverdig skal rehabiliteres og bygges på og er totalt sirka 7000 kvadratmeter. Gratech er totalentreprenør for automasjon og underentreprenør til Seltor som vant prosjektet til Höegh Eiendom. Kontorbygget er lokalisert på Tullinløkka i Oslo og ble kjøpt opp av Höegh Eiendom høsten 2019. Det er også tatt i bruk flere smartbygg funksjoner.

0