HENT AS

Gratech er en proaktiv og løsningsorientert leverandør av automatikksystemer og er et selskap som både stiller opp under hele prosjektløpet samt fremmer fremtidsrettede og solide løsninger til det beste for alle parter.

Gratech benytter den fremste og mest fleksible produktporteføljen, som både åpner for opp ny teknologi og samtidig gir sluttkunden maksimal fleksibilitet under hele anleggets livsløp.

Jacob Thoresen

ITB-ansvarlig

HENT

0