Gratech vant Totalentreprisen innen Automasjon for Volvo Maskin sitt nye bygg i Drøbak!

A-bygg har valgt oss som Totalleverandør på automasjon når det nye hovedkontoret for Volvo Maskin bygges i Drøbakk. Gratech takker A-bygg så mye for oppdraget.

Vi leverer SD-anlegg, EOS-anlegg, romklima, solskjerming og varmesentral. Prosjektet inkluderer kontorer, lager, verksted, utstillingslokaler, undervisningslokaler og testområder som til sammen dekker et areal på 11.800 kvadratmeter.

0