ASKO Norge

Styringen av ASKO Norge sitt lager i Drammen Industribygg er det 6. i rekken av bygg Gratech har utført for Asko.

Arbeidet omfatter komplett automatikk og SD leveranse. Vi leverte blant annet dynamisk lysstyring, energioppfølging, sms-alarmering, ventilasjon og styring av varmesentral.

0