Jorden photoshopet i naturen

Fem enkle grep til et mer energibesparende og konkurransedyktig bygg

Energibesparelse har alltid vært lønnsomt, men med dagens priser så vil tiltak innebære et konkurransefortrinn, grønnere profil og en langt raskere tilbake betalings tid på tiltak som gjøres.

Gratech har i 13 år sammen med våre kunder arbeidet mot å bli energivinnere. Vi har både kunnskapen, teknikken og løsningen for å hjelpe med rådgivning og gjennomføring. Vi oppsummerer det i fem tips for å komme i gang med besparelsene i næringsbygg.

Fem enkle tips for tiltak:

Punkt 1 Grensesnitt: Det er viktig å ha en løsning som kan lagre på historisk data og energi. For eksempel skalerbare og web baserte SD anlegg fra for eksempel Gratech.

Punkt 2 Energioversikt: En løsning som lar seg tilkoble gamle og nye energimålere i bygget. Det bør være støtte for puls, modbus, mbus målinger. Det finnes enkle løsninger for etter montasje på målere der strøm eller plombering ikke kan brytes. Dette vil gi oversikten over hvilke deler i bygget som er mest energikrevende.

Punkt 3 Beslutning og gjennomføringsplan: Etter dette finnes tilstrekkelig med underlag for å gjøre en god beslutningsplan. Hvilke tiltak en bør gjøre først, sist og de som ikke er lønnsomme.

Punkt 4 Tiltak:

  • Justere driftstider og settpunkt for tekniske anlegg som for eksempel ventilasjon
  • Varme- og kjølesystemer samt snø smelteanlegg bør samkjøres med metrologisk prognose samt Nord pool sin energibørs
  • Få kontroll over fellesarealer og utleiearealer
    • Er lys kurser på når areal ikke er i bruk?
    • Kun komforttemperatur i de arealer som er i bruk
    • Begrense brukeroverstyrt maks og minimumsgrenser for settpunkt
  • Installere flere energimålere for å lettere kunne identifisere og skille ut forbrukere i anlegget.

Punkt 5 Evaluering og kontinuerlig forbedring: Flere av tiltakene er berettiget støtte fra Enova og kan gi umiddelbar inntjening.

Vil dere være med å jakte energi og lage et mer bærekraftig bygg? Da håper vi dere tar kontakt for en uformell prat.

Vi leverer til nye anlegg, rehabiliterer og oppgraderer eksisterende anlegg.

Gratech er en totalleverandør av skreddersydde løsninger for automasjon og SD-anlegg, med fokus på å tilby riktig rådgivning og automasjonsløsning for styring av tekniske anlegg og bygg.

Vi samordner styring av ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, lys, automatikk for snøsmelting, solavskjerming, lastkontroll/maksimalvokter, romkontroll, alarmer osv, og utnytter samspillet mellom anleggene til å effektivisere og optimalisere energibruken i bygg.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss på telefon: 400 45 671 / 954 70 922 eller epost info@gratech.no for en uforpliktende samtale.

0